Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul I Sabbath History

„Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” (Matei 24:20)

Instituția Sabatului


„Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.” (Geneza 2:1-3)

Isus


„A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.” (Luca 4:16)

„Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: «Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?» El i-a răspuns: «De ce mă întrebi: ‚Ce bine?’ Binele este Unul singur. Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.»” (Matei 19:16-17)

„Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” (Matei 24:20)

Isus le-a cerut ucenicilor Săi să se roage ca momentul plecării lor din cetatea condamnată a Ierusalimului să nu fie într-o zi de Sabat. Această fugă a avut loc în anul 70 d.Hr. (la 40 de ani după cruce).

Urmaşii Săi


„S-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.” (Luca 23:56)

Pavel


„Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.” (Faptele apostolilor 17:2)

Pavel şi neamurile


„Când au ieşit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. (…) În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 13:42, 44)

De aici aflăm că neamurile dintr-o cetate a neamurilor se adunau în Sabat. Întâlnirea din versetul 44 nu a avut loc la sinagogă, pentru că ni se spune că aproape toată cetatea s-a adunat acolo, iar versetul 42 spune că ei au cerut să audă mesajul „Sabatul viitor”.

Ioan


„În Ziua Domnului eram în Duhul.” (Apocalipsa 1:10). În Marcu 2:28, Isaia 58:13 şi Exodul 20:10 se arată clar că Sabatul este ziua Domnului.

Iosif Flavius


„Nu este nicio cetate a grecilor, nici a barbarilor, nici a vreunei alte naţiuni, în care obiceiul nostru, de odihnă în ziua a şaptea, să nu fi ajuns!” – M'Clatchie, „Notes and Queries on China and Japan”, editată de Dennys, vol. 4, nos. 7, 8, p. 100.

Filo


„Declară că ziua a şaptea trebuie să fie o sărbătoare, nu doar pentru o cetate, ci pentru întregul univers.” – M'Clatchie, „Notes and Queries on China and Japan”, editată de Dennys, vol. 4, p. 99.