Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul al X-lea Sabbath History

Scoţia


„Ei lucrau duminica, dar păzeau sâmbăta într-un fel sabatic.” – „A history of Scotland from the Roman Occupation”, vol. I, p. 96, Andrew Lang.

Biserica Orientală – Kurdistan


„Nestorienii nu mănâncă porc şi păzesc Sabatul. Ei nu cred nici în spovedania auriculară, nici în purgatoriu.” – Schaff-Herzog, „The New Encyclopedia of Religious Knowledge”, art. „Nestorians”.

Valdenzii


„Şi pentru că ei nu ţineau nicio altă zi de odihnă în afară de zilele de Sabat, i-au numit «insabbatati» (n.tr. adică, fără să țină seama de sabat), ca pe cei care nu ţineau niciun Sabat.” – „Fore-Runners” de Luther, (ortografia originală), pp. 7, 8.

Scriitorii romano-catolici au încercat să ocolească originea apostolică a valdenzilor, astfel încât să pară că Biserica romană este singura biserică apostolică şi că toate celelalte au apărut mai târziu. Din acest motiv, au încercat să facă să pară că valdenzii au pornit de la Peter Waldo în secolul al XII-lea. Dr. Peter Allix spune:

„Cu această ocazie, unii protestanți au căzut în capcana care a fost pusă înaintea lor. (…) Este absolut falsă ideea că aceste biserici au fost întemeiate de Peter Waldo (…) este o pură contrafacere.” – „Ancient Church of Piedmont”, p.192, Oxford, 1821.

„Nu este adevărat că Waldo a dat acest nume locuitorilor văilor: ei erau numiţi valdenzi sau vaudezi, înainte de Waldo, de la văile în care locuiau.” – Idem, p. 182.

În schimb, el „a fost numit Valdus, sau Waldo, pentru că şi-a primit cunoştinţele religioase de la locuitorii văilor.” – „History of the Christian Church”, William Jones, vol. II, p. 2.