Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul al XIII-lea Sabbath History

„Inchizitorii… (declară) că semnul valdenzilor din Franţa, care îi face vrednici de moarte, este că ei L-au urmat pe Hristos şi au căutat să asculte de poruncile lui Dumnezeu.” – „History of the Inquisition of the Middle Ages”, H. C. Les, vol. 1.

Valdenzii


„Ei spun că binecuvântatul Papă Silvestru este antihristul, menţionat în epistolele Sf. Pavel drept fiul pierzării. (Ei spun de asemenea) că păzirea Sabatului trebuie să fie respectată.” – „Ecclesiastical History of the Ancient Churches of Piedmont”, p. 169 (de un autor proeminent romano-catolic, care scrie despre valdenzi).

Franţa (valdenzii)


Pentru a-i distruge complet pe aceşti eretici, Papa Inocenţiu al III-lea i-a trimis pe inchizitorii dominicani în Franţa, dar şi pe cruciaţi, făgăduind „o iertare deplină de toate păcatele, celor care se duc în cruciadă (…) împotriva albigenzilor”. – „Catholic Encyclopaedia”, vol. XII, art. „Raymond VI”, p. 670.

Franţa


Mii de oameni din poporul lui Dumnezeu au fost torturaţi până la moarte de Inchiziţie, îngropaţi de vii, arşi sau rupţi în bucăţi de cruciaţi. În timp ce devastau cetatea Biterre, soldaţii i-au întrebat pe conducătorii catolici cum ar trebui să ştie care dintre locuitori sunt eretici. „Ucideţi-i pe toţi, pentru că Domnul îi ştie cine este al Său.” – „History of the Inquisition”, p. 96.

Franţa – Regele Ludovic al IX-lea, 1229


A publicat statutele „Cupientes” în care ia asupra lui sarcina de a curăţa sudul Franţei de eretici, aşa cum erau numiţi păzitorii Sabatului.

Valdenzii din Franţa


„Erezia valdenzilor francezi, cunoscuți şi ca sărmanii oameni din Lyon, este foarte veche, pentru că unii spun că a continuat încă din vremea Papei Silvestru, iar alţii spun că încă din cea a apostolilor.” – Inchizitorul roman Reinerus Sacho, scriind despre anul 1230.

Franţa – Conciliul de la Toulouse, 1229


Canoane împotriva păzitorilor Sabatului: „Canonul 3 – Domnitorii diferitelor districte trebuie să-şi cerceteze cu grijă moşiile, casele şi pădurile şi să distrugă toate ascunzătorile ereticilor. (…) Canonul 14 – Membrilor laici nu li se permite să posede nicio carte a Vechiului sau Noului Testament.” – Hefele, 5, 931, 962

Europa


„Paulicienii, petrobusinienii, pasaginienii, valdenzii, insabbatatii erau mari grupări păzitoare ale Sabatului în Europa, până în 1250 d.Hr.”

Pasaginienii


Dr. Hahn spune că dacă pasaginienii făceau referire la porunca a patra pentru a susţine Sabatul, preoţii romani răspundeau: „Sabatul simbolizează odihna veşnică a sfinţilor.”

Mongolia


„Cucerirea mongolă nu a afectat Biserica Orientală (păzitoare a Sabatului). Din contră, un număr de prinţi mongoli şi un mare număr de regine mongole erau membri ai acestei biserici.”