Sabbath Truth - Sunrise over Mountains

Ce Credem

Ce Credem
Credem că Biblia este Cuvântul Inspirat al lui Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate (2 Timotei 3:16) și descoperă pe Dumnezeul Cel Atotputernic.

Credem că Isus Hristos este Dumnezeu etern, care există prin Sine și nu este o ființă creată. Chiar dacă El este Dumnezeu pe deplin, a luat asupra Sa natura omului pentru a trăi și muri pentru păcatele noastre.

Credem că pedeapsa pentru păcatul omului a fost achitată la crucea de pe Calvar prin moartea lui Isus. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru (Romani 6:23). Prin credința în Isus Hristos și acceptând harul sângelui Său vărsat, noi primim darul vieții veșnice. Nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude. Efeseni 2:9

Pentru că Îl iubim pe Hristos datorită morții Sale înlocuitoare, noi dorim să-L ascultăm așa cum ne poruncește în Ioan 14:15. Noi nu suntem mântuiți datorită faptelor noastre, ci noi alegem poruncile Sale ca pe un îndrumător pentru o viață biruitoare.

Credem că profeția descoperă că Isus va reveni din nou foarte curând. Matei 24:32-51