Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Ce Credem
Credem că Biblia este Cuvântul Inspirat al lui Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate (2 Timotei 3:16) și descoperă pe Dumnezeul Cel Atotputernic.

Credem că Isus Hristos este Dumnezeu etern, care există prin Sine și nu este o ființă creată. Chiar dacă El este Dumnezeu pe deplin, a luat asupra Sa natura omului pentru a trăi și muri pentru păcatele noastre.

Credem că pedeapsa pentru păcatul omului a fost achitată la crucea de pe Calvar prin moartea lui Isus. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru (Romani 6:23). Prin credința în Isus Hristos și acceptând harul sângelui Său vărsat, noi primim darul vieții veșnice. Nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude. Efeseni 2:9

Pentru că Îl iubim pe Hristos datorită morții Sale înlocuitoare, noi dorim să-L ascultăm așa cum ne poruncește în Ioan 14:15. Noi nu suntem mântuiți datorită faptelor noastre, ci noi alegem poruncile Sale ca pe un îndrumător pentru o viață biruitoare.

Credem că profeția descoperă că Isus va reveni din nou foarte curând. Matei 24:32-51