Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul al XVII-lea Sabbath History

„Un creştin păzitor al poruncilor lui Dumnezeu şi al credinţei lui Isus, care a fost botezat în jurul anului 1648 şi a păzit ziua a şaptea ca Sabat peste 32 de ani.” – monumentul de la mormântul dr. Peter Chamberlain.

Ungaria, România


Dar pentru că au respins duminica şi s-au odihnit în Sabat, prinţul Sigismund Báthory a ordonat persecutarea lor. Pechi a avansat în poziţia de cancelar de stat şi era următorul la rând pentru tronul Transilvaniei. El a studiat Biblia şi a compus un număr de imnuri, majoritatea în cinstea Sabatului. Pechi a fost arestat şi a murit în 1640.

Suedia şi Finlanda


„Putem regăsi aceste păreri aproape peste tot în Suedia acelor zile, din Finlanda până în nordul Suediei.” În districtul Upsala, fermierii păzeau sâmbăta în locul duminicii. „În jurul anului 1625, această tendinţă religioasă a devenit atât de pronunţată în aceste ţări încât nu doar că un mare număr dintre oamenii de rând a început să păzească sâmbăta ca zi de odihnă, dar chiar mulţi preoţi au făcut la fel.” – „History of the Swedish Church”, vol. I, p. 256.

Biserica rusă de la Moscova


„Ei păzesc cu solemnitate sâmbăta (vechiul Sabat).” – Samuel Purchase, „His Pilgrims”, vol. I, p. 350.

India – 1625 (iacobiţii)


„Ei păzeau sâmbăta sfântă. Ei ţin servicii religioase sâmbăta.” – „Pilgrimmes”, partea a doua, p. 1269.

America – 1664


„Stephen Mumford, primul păzitor al Sabatului din America a venit din Londra în 1664.” – „History of the Seventh-day Baptist Gen. Conf.”, de Jas. Bailey, pp. 237, 238.

America – 1671 (baptiştii de ziua a şaptea)


„S-au despărţit de Biserica baptistă pentru a păzi Sabatul.” – a se vedea „History” de Bailey, pp. 9, 10.

America 1603-1683


„Pretinsul vicar al lui Hristos de pe pământ, (…) vorbind împotriva Dumnezeului cerurilor, gândindu-se să schimbe vremurile şi legea, dar el este fiul pierzării.” – Roger Williams, primul pastor baptist din America (1603-1683), „The Bloody Tenet of Persecution”, citat în L. E. Froom, „The Prophetic Faith of Our Fathers”, vol. 3, p. 52; subliniere adăugată.

Anglia


Carol I, 1647 (când a interogat însărcinaţii Parlamentului): „Nu găsim nicăieri în Scriptură că sâmbăta nu mai trebuie păzită sau trebuie schimbată în duminică, de aceea trebuie să fie autoritatea bisericii cea care a schimbat-o pe prima şi a instituit-o pe a doua.” – Cox, „Sabbath Laws”, p. 333.

Anglia – John Milton


„Fără îndoială că va fi mult mai sigur să ţinem ziua a şaptea, potrivit poruncii exprese a lui Dumnezeu, decât să adoptăm prima zi doar pe baza autorităţii speculației omenești.” – Sab. Lit. 2, 46-54.

Anglia


„Cu privire la publicaţia «Cartea sporturilor» din 1618 s-a ridicat o controversă violentă în rândul feţelor bisericeşti engleze, care a vizat două subiecte: primul, dacă Sabatul poruncii a patra mai era în vigoare; al doilea, pe ce temei prima zi a săptămânii a fost îndreptăţită să fie ţinută ca «Sabat».” – „Dictionary of Dates” de Haydn, art. „Sabbatarians”, p. 602.

Anglia – 1618


„În final, pentru că preda doar cinci zile pe săptămână şi se odihnea sâmbăta, ea a fost dusă la noua închisoare din Maiden Lane, un loc care era pe atunci destinat detenţiunii mai multor altor persoane care aveau păreri diferite de cele ale Bisericii Anglicane. Dna. Traske a fost închisă cincisprezece sau şaisprezece ani pentru părerile ei cu privire la Sabatul sâmbetei.” – „Heresiography” de Pagitt, p. 196.


„Aici în Anglia sunt în jur de nouă sau zece biserici care păzesc Sabatul, pe lângă mulţi alţi ucenici risipiți, care au rezistat în mod remarcabil.” – Scrisorile lui Stennet, 1668 şi 1670 în Cox, Sab., 1, 268.

Etiopia – 1604


Iezuiţii au încercat să convingă biserica abisiniană să accepte romano-catolicismul. Ei l-au influenţat pe regele Zadenghel să impună supunerea faţă de papalitate (1604), „interzicând tuturor supuşilor său, sub pedepse severe, să mai ţină sâmbăta.” – „Church History of Ethiopia” de Gedde, p. 311, a se vedea şi lucrarea lui Gibbon „Decline and Fall”, cap. 47.

Boemia, Moravia, Elveţia, Germania


„Unul dintre cancelarii şi lorzii curţii era John Gerendi, capul sabatarienilor, un popor care nu păzea duminica, ci sâmbăta.” – Lamy, „The History of Socinianism”, p. 60.