Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul al VII-lea Sabbath History

Scoţia şi Irlanda


Profesorul James C. Moffatt, Divinitatis Doctor, profesor de istorie bisericească la Princeton, afirmă: „Pare să fi fost un obicei pentru bisericile celtice din acele vremuri, în Irlanda, precum şi în Scoţia, să păzească sâmbăta, Sabatul evreiesc, ca zi de odihnă de la lucrul lor. Ei ascultau de porunca a patra literal, păzind ziua a şaptea a săptămânii.” – „The Church in Scotland”, p.140.

Scoţia şi Irlanda


„Celţii foloseau o Biblie latină diferită de Vulgata şi păzeau sâmbăta ca zi de odihnă, având servicii religioase speciale duminica.” – Flick, „The Rise of Medieval Church”, p. 237.

Roma


Grigore I (590-604 d.Hr.) a scris împotriva „cetăţenilor Romei (care) interzic ca vreo lucrare să fie făcută în ziua Sabatului”. – „Nicene and Post-Nicene Fathers”, a doua serie, vol. XIII, p. 12, epist. 1.

Roma (Papa Grigore I, 590-604 d.Hr.)


„Grigore, episcop prin harul lui Dumnezeu către fiii lui preaiubiți, cetăţenii romani: Am auzit că anumiţi oameni mânaţi de un duh rău au împrăştiat între voi lucruri vicioase şi contrare sfintei credinţe, aşa că ei interzic ca vreo lucrare să fie făcută în ziua Sabatului. Cum aş putea să-i numesc dacă nu predicatori ai antihristului?” – Epistole, b 13:1.

Roma (Papa Grigore I)


El a declarat că atunci când antihristul va veni, el va păzi sâmbăta ca Sabat. – Epistolele lui Gregory I, b 13, epist. 1, găsite în „Nicene and Post-Nicene Fathers”.

„Mai mult, același Papă Grigore a publicat o hotărâre oficială împotriva unei părţi a cetăţii Romei, deoarece credincioşii creştini se odihneau şi se închinau în Sabat.” – Idem.