Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul al XIV-lea Sabbath History

„De asemenea, preoţii au făcut ca oamenii să păzească sâmbetele ca duminici.” – Biserica Evanghelică Luterană din Norvegia (a se vedea mai jos), vol.1, p. 184, Oslo.

Valdenzii


„Trebuie să ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat, care ne poate ajuta, şi nu sfinţilor; trebuie să sfinţim ziua Sabatului.” – „Fore-Runners” de Luther, p. 38.

Insabbati


„Vreme de secole, grupările evanghelice, în special valdenzii, erau numite «insabbati» pentru că păzeau Sabatul.” – Gui, „Manuel de l’inquisiteur”

Boemia, 1310 (Cehia și Slovacia de astăzi)


„În 1310, cu două sute de ani înaintea tezelor lui Luther, fraţii din Boemia alcătuiau o pătrime din populaţia Boemiei şi erau în legătură cu valdenzii din Austria, Lombardia, Boemia, nordul Germaniei, Thuringer, Branderburg şi Moravia. Erasmus a arătat cât de strict păzeau valdenzii din Boemia Sabatul zilei a şaptea.” – Armitage, „A History of the Baptists”, p. 313; Cox, „The Literature of the Sabbath Question”, vol. 2, pp. 201-202.

Norvegia


De asemenea, în „Catehismul” folosit în timpul secolului al XIV-lea, porunca Sabatului era astfel: „Nu vei uita să păzeşti ziua a şaptea.” Citatul este din „Documents and Studies Concerning the History of the Lutheran Catechism in the Nordish Churches”, p. 89, Christiania, 1893.

„De asemenea, preoţii au făcut ca oamenii să păzească sâmbetele ca duminici.” – Theological Periodicals for the Evangelical Lutheran Church in Norway, vol. 1, p. 184, Oslo.

Anglia, Olanda, Boemia


„Am scris despre sabatarienii din Boemia, Transilvania, Anglia şi Olanda, dintre anii 1250 şi 1600 d.Hr.” – „Truth Triumphant”, Wilkinson, p. 309.