Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Sabatul de-a lungul secolelor

Secolul al XVIII-lea Sabbath History

„Nu se poate arăta că duminica a luat locul Sabatului (p. 366). Domnul Dumnezeu a sfinţit ultima zi a săptămânii. Pe de altă parte, antihristul a stabilit prima zi a săptămânii.” – Extras din scrierile lui Tennhardt, p. 49 (publicate în 1712).

Abisinia


„Iacobiţii se adunau în ziua Sabatului, înainte de ziua duminicală, în templu, şi păzeau acea zi, la fel ca abisinienii, după cum am văzut din mărturisirea lor de credinţă făcută de regele etiopean Claudius.” – Abundacnus, „Historia Jacobatarum”, pp. 118-119 (secolul al XVIII-lea).

România, 1760


(şi ce este astăzi) fosta Iugoslavie, Cehia și Slovacia

„Edictul de toleranţă a lui Joseph al II-lea nu s-a aplicat sabatarienilor, iar unii dintre ei au pierdut din nou toate posesiunile lor.” – Seria a doua, 254.

Preoţii catolici, ajutaţi de soldaţi, i-au forţat să accepte romano-catolicismul cu numele şi i-au obligat să lucreze în Sabat şi să meargă la biserică duminica – acestea au fost metodele folosite timp de două sute cincizeci de ani pentru a-i întoarce pe sabatarieni.

Germania – Tennhardt de Nuremberg


„El ţine cu stricteţe la doctrina Sabatului, pentru că este una dintre cele zece porunci” – „Leban und Wirken” de Bengel, Burk, p. 579.

El însuşi a spus: „Nu se poate arăta că duminica a luat locul Sabatului (p. 366). Domnul Dumnezeu a sfinţit ultima zi a săptămânii. Pe de altă parte, antihristul a stabilit prima zi a săptămânii.” – Extras din scrierile lui Tennhardt, p. 49 (publicate în 1712).

Boemia şi Moravia (astăzi Cehia și Slovacia)


Istoria lor din 1635 până în 1867 este prezentată astfel de Adolf Dux: „Situaţia sabatarienilor era îngrozitoare. Cărţile şi scrierile lor trebuiau să fie trimise la Consistoriul de la Karlsburg pentru a fi aruncate în flăcări.” – „Aus Ungarn”, pp. 289-291, Leipzig, 1850.

Olanda şi Germania


„Dr. Cornelius a spus despre Frizia de Est că, acolo unde baptişti erau numeroşi, «duminica şi zilele sfinte nu erau ţinute» (ei erau păzitori ai Sabatului).” – „Der Anteil Ostfrieslands and Ref. Muenster”, 1852, pp. 129, 134.

Moravia – Contele Zinzendorf


În 1738, Zinzendorf a scris astfel despre păzirea Sabatului, pe care o practica: „Am stabilit deja de mulţi ani că Sabatul este ziua de odihnă, iar duminica este pentru proclamarea evangheliei.” – Colecţia „Budingsche Sammlung”, sec. 8, p. 224, Leipzig, 1742.

America – 1741


Fraţii moravi (după ce Zinzendorf a venit din Europa): „În mod special trebuie observat că el şi biserica de la Betleem sunt hotărâţi să ţină ziua a şaptea ca zi de odihnă.” – Idem, pp. 5, 1421, 1422.

America


Dar înainte ca Zinzendorf şi moravii de la Betleem să fi început să ţină Sabatul şi să le fi mers bine, era o grupă mică de păzitori ai Sabatului germani în Pennsylvania. A se vedea „History of Religious Denominations in the United States” de Rupp, pp.109-123.