Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Institutul biblic „Moody” Citate despre Sabat

„Sabatul a fost obligatoriu în Eden şi a rămas în vigoare de atunci până acum. Această a patra poruncă începe cu expresia «adu-ţi aminte», arătând că Sabatul exista deja când Dumnezeu a scris legea pe table de piatră la Sinai. Cum ar putea oamenii să pretindă că această poruncă a fost îndepărtată, când ei încă susţin că celelalte nouă au rămas obligatorii?”
—D. L. Moody, „Weighed and Wanting”, p. 47.
„Cred cu sinceritate că această poruncă (a patra sau porunca Sabatului) este la fel de obligatorie astăzi cum a fost întotdeauna. Am vorbit cu oameni care spun că ea a fost abrogată, dar ei nu au putut niciodată să arate vreun loc din Scriptură în care Dumnezeu să o fi anulat. Când Hristos era pe pământ, El nu a făcut nimic pentru a o lăsa la o parte; El a eliberat-o de urmele pe care cărturarii şi fariseii le-au pus asupra ei şi i-a redat locul cuvenit. «Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat.» Este la fel de folositor şi de necesar pentru oamenii de astăzi cum a fost dintotdeauna – de fapt, chiar mai mult, pentru că trăim într-un veac atât de agitat.”
—Idem, p. 46.
„Această a patra poruncă nu este o poruncă pentru un singur loc sau un singur timp, ci pentru toate locurile şi toate timpurile.”
—D. L. Moody la San Francisco, 1 ianuarie 1881.