Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica lui Hristos Citate despre Sabat

„Dar nu găsim nicio poruncă directă de la Dumnezeu, nicio instrucţiune venită de la Hristos cel înviat, nicio îndrumare de la primii apostoli, din care să rezulte că Sabatul zilei a şaptea trebuie înlocuit cu duminica. (…) Să fim cât se poate de clari asupra acestui subiect. Deşi pentru creştini această zi, prima zi a săptămânii, este cea mai importantă dintre toate zilele (…) nu este nicio poruncă sau însărcinare în Noul Testament cu privire la păzirea ei ca zi sfântă. (…) Biserica Romană a ales prima zi a săptămânii în cinstea învierii lui Hristos.”
—„Bible Standard”, mai 1916, Auckland, Noua Zeelandă.
„(…) Dacă porunca a patra se aplică şi nouă, neamurilor, atunci trebuie cu orice preţ să o păzim. Dar fie ca cei care pretind o păzire strică a Sabatului să-şi amintească că ziua a şaptea este SINGURA zi de Sabat poruncită şi că Dumnezeu nu a abrogat niciodată acea poruncă. Dacă vrei să păzeşti Sabatul, păzeşte-l; dar duminica nu este Sabatul. Argumentul adventiştilor de ziua a şaptea este de neatacat într-o privinţă – porunca se referă la ziua a şaptea, nu la prima zi.”
—G. Alridge, editor, „Bible Standard”, aprilie 1916.
„Nu există nicio autoritate biblică directă pentru a stabili prima zi ca zi a Domnului.”
—Dr. D. H. Lucas, „Christian Oracle”, 23 ianuarie 1890.
„Prima zi a săptămânii este numită în mod obişnuit «sabat». Aceasta este o greşeală. Sabatul Bibliei este ziua imediat precedentă primei zile a săptămânii. Prima zi a săptămânii nu este niciodată numită «sabat» în întreaga Scriptură. Este de asemenea greşit să vorbim despre o schimbare a Sabatului. Nu a avut loc niciodată o schimbare a Sabatului de la sâmbătă la duminică. În niciun loc din Biblie nu găsim vreo afirmaţie care să sugereze o astfel de schimbare.”
—„First-Day Observance”, pp. 17, 19.
„A inversat porunca a patra, desfiinţând Sabatul regăsit în cuvântul lui Dumnezeu şi instituind duminica drept zi sfântă.”
—Dr. N. Summerbell, „History of the Christian Church”, ediţia a treia, p. 415.
„A porunci (…) oamenilor (…) să păzească (…) ziua Domnului (…) este contrar evangheliei.”
—„Memoirs of Alexander Campbell”, vol. 1, p. 528.
„Este dovedit în mod clar că pastorii bisericilor au lăsat la o parte una dintre cele zece porunci ale lui Dumnezeu care, nu doar în Vechiul Testament, ci în întreaga descoperire, sunt cu cea mai mare insistenţă privite ca rezumatul a tot ce este religie şi moralitate.”
—Alexander Campbell, „Debate With Purcell”, p. 214.
„Nu cred că ziua Domnului a luat locul Sabatului evreiesc sau că Sabatul a fost schimbat de la a şaptea la prima zi, din simplul motiv că acolo unde nu este o mărturie, nu poate fi nici credinţă. Acum, nu este nicio mărturie în toate profeţiile cereşti că Sabatul a fost schimbat sau că ziua Domnului i-a luat locul.”
—Alexander Campbell „Washington Reporter”, 8 octombrie 1921.