Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Brethren Church Citate despre Sabat

„Cu punctele de vedere asupra legii şi a Sabatului pe care le aveam cândva (…) şi pe care le are şi acum marea majoritatea a celor mai zeloşi creştini, mărturisim că nu putem răspunde adventiştilor. Mai mult, nici înainte, nici după aceea nu am mai auzit sau citit ceva ce să dea un răspuns concludent unui adventist în controversa scripturistică privitoare la ziua a şaptea ca Sabat (Exodul 20:10). Nu este doar «o zi din şapte», după cum spun unii, ci «ziua a şaptea conform poruncii».”
—„Words of Truth and Grace”, p. 281.