Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Convenţia Baptistă de Sud Citate despre Sabat

„Numele sacru al zilei a şaptea este Sabatul. Acest adevăr este prea clar pentru a mai necesita vreo discuţie (este citat Exodul 20:10). (…) asupra acestui subiect învăţătura simplă a cuvântului a fost recunoscută în toate veacurile. (…) Nici măcar o dată apostolii nu au aplicat legea Sabatului primei zile a săptămânii – acea nebunie a fost lăsată pentru un veac următor; nici nu au pretins că prima zi a suplinit-o pe a şaptea.”
—Joseph Hudson Taylor, „The Sabbatic Question”, pp. 14-17, 41.
„Primele patru porunci stabilesc obligaţiile directe ale omului faţă de Dumnezeu. (…) Iar dacă păzim primele patru porunci, sunt mari şanse să le păzim şi pe celelalte şase. (…) Porunca a patra arată dreptul lui Dumnezeu asupra timpului şi minţii omului. (…) Cele şase zile de lucru şi odihna din Sabat trebuie păstrate ca mărturie a activităţii şi a odihnei lui Dumnezeu la creaţiune. (…) Niciuna dintre cele zece porunci nu este relevantă doar pentru anumite naţiuni. (…) Sabatul a fost dat la început (cu mult înainte de Moise), fără vreo legătură specială cu evreii, ci ca instituţie pentru toată omenirea, în amintirea odihnei lui Dumnezeu după cele şase zile ale creaţiunii. El a fost lăsat pentru toţi descendenţii lui Adam.”
—Studiile biblice pentru adulţi, seriile Conferinţei Baptiste de Sud, 15 august 1937.