Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica Metodistă Citate despre Sabat

„Acest «zapis cu poruncile lui» a fost şters, înlăturat şi pironit pe cruce de Domnul nostru. (Coloseni 2:14). Dar legea morală conţinută în cele zece porunci şi impusă de profeţi nu a fost înlăturată de El. (…) Legea morală stă pe o fundaţie complet diferită de legea ceremonială, a ritualurilor. (…) Fiecare parte a acestei legi trebuie să rămână în vigoare peste toată omenirea şi în toate veacurile.”
—John Wesley, „Sermons on Several Occasions”, ediţia în două volume, vol. I, pp. 221, 222.
„Niciun creştin nu este scutit de ascultarea de poruncile pe care noi le numim morale.”
—„Methodist Church Discipline”, 1904, p. 23.
„Sabatul a fost făcut pentru OM; nu pentru evrei, ci pentru toţi oamenii.”
—E. O. Haven, „Pillars of Truth”, p. 88.
„Motivul pentru care ţinem prima zi în locul celei de-a şaptea nu are la baza nicio poruncă clară. Poţi cerceta în zadar Scripturile, în căutarea autorizării pentru schimbarea de la ziua a şaptea la prima. Primii creştini au început să se închine în prima zi a săptămânii pentru că Isus a înviat din morţi în acea zi. Treptat, această zi de închinare a fost făcută o zi de odihnă, o sărbătoare legală. Aceasta s-a întâmplat în anul 321. Sabatul nostru creştin nu este, prin urmare, o chestiune ce ţine de o poruncă clară. Este un dar al bisericii (…)”
—Clovis G. Chappell, „Ten Rules for Living”, p. 61.
„Sabatul în limba ebraică înseamnă odihnă şi este ziua a şaptea a săptămânii (…) şi trebuie mărturisit că nu este nicio lege în Noul Testament privitoare la prima zi.”
—Charles Buck, „A Theological Dictionary”, termenul „Sabat”.
„Cu mult timp în urmă, oamenii din jurul lumii au început să dea nume tuturor lucrurilor, aşa că au făcut din sunetele de pe buzele lor cuvinte, aşa ca buzele să poate exprima un gând. În acele zile, oamenii se închinau soarelui, pentru că multe cuvinte îi făceau să spună multe gânduri despre multe lucruri. Oamenii au devenit creştini şi au ajuns să fie conduşi de un împărat al cărui nume era Constantin. Acest împărat a făcut duminica sabatul creştin, datorită binecuvântării luminii şi a căldurii care veneau de la soare. Aşa că duminica noastră este o zi a soarelui, nu-i aşa?”
—„Sunday School Advocate”, 31 decembrie 1921.
„Dar legea morală conţinută în cele zece porunci şi impusă de profeţi nu a fost nimicită de El (Hristos). Nu a fost scopul venirii Sale să revoce o parte a ei. Aceasta este o lege care nu poate fi călcată. (…) Fiecare parte a acestei legi trebuie să rămână în vigoare peste toată omenirea şi în toate veacurile, fără să depindă de timp sau loc sau de alte circumstanţe supuse schimbării, ci depinzând de natura lui Dumnezeu şi de natura omului, şi de relaţia neschimbătoare dintre ei.”
—John Wesley, „Sermons on Several Occasions”, ediţia în două volume, vol. I, predica a XXV-a.
„Sabatul a fost instituit la început şi a fost confirmat din nou şi din nou de Moise şi profeţi, fără să fie vreodată abrogat. Parte a legii morale, nicio iotă sau frântură de slova a sfinţeniei lui nu a fost îndepărtată.”
—„New York Herald”, 1874 despre pastorala Bisericii Episcopale Metodiste.