Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica Luterană Citate despre Sabat

„Păzirea zilei Domnului (duminica) nu se bazează pe vreo poruncă a lui Dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii.”
—„Mărturisirea de credinţă de la Augsburg”
„Ei (catolicii) susţin că Sabatul a fost schimbat în duminică, ziua Domnului, contrar decalogului, după câte se pare, şi nu este niciun alt exemplu de îngâmfare mai mare decât în schimbarea zilei Sabatul. «Mare – spun ei – este puterea şi autoritatea bisericii, din moment ce s-a dispensat de una dintre cele zece porunci.»”
—„Mărturisirea de credinţă de la Augsburg”, art. 28, par. 9.
„Ei (romano-catolicii) pretind că schimbarea Sabatului în ziua Domnului, după câte se pare, este atribuită decalogului (celor zece porunci); şi ei nu au niciun alt exemplu decât că au schimbat Sabatul. Ei trebuie să vadă puterea bisericii ca fiind foarte mare, pentru că s-a dispensat de un precept al decalogului.”
—„Mărturisirea de credinţă de la Augsburg”, 1530, partea a doua, art. 7, în Philip Schaff, „The Creeds of Christiandom”, ediţia a patra, vol. 3, p. 64. Această declaraţie importantă a fost făcută de luterani şi scrisă de Melanchton, la doar treizeci de ani după ce Luther a pironit pe uşă tezele sale şi a început Reforma Protestantă.
„Pentru că până în zilele acestea, omenirea s-a purtat în mod uşuratic cu descoperirea de la început şi cea mai specială a sfântului Dumnezeu, cele zece cuvinte scrise pe tablele legii de la Sinai.”
—Crown Theological Library, p. 178.
„Creştinii bisericii din vechime au distins foarte curând prima zi a săptămânii, duminica, însă nu ca Sabat, ci ca zi de adunare a bisericii, pentru a studia împreună cuvântul lui Dumnezeu şi a ține orânduirile unii cu alţii; fără urmă de îndoială, aceasta a avut loc în prima parte a secolului al doilea.”
—episcopul Grimelund, „History of the Sabbath”, p. 60.
„Sărbătoarea duminicii, la fel ca toate celelalte sărbători, a fost mereu doar o orânduire omenească.”
—Augustus Neander, „History of the Christian Religion and Church”, vol. 1, p. 186.
„Tare mă întreb cum a ajuns să mi se impună că trebuie să resping legea celor zece porunci. (…) Oricine abrogă legea trebuie cu necesitate să abroge şi păcatul.”
—Martin Luther, „Spiritual Antichrist”, pp. 71, 72.
„Am văzut cum treptat impresia Sabatului evreiesc s-a înceţoşat în mintea bisericii creştine şi cum în mod complet un gând mai nou, care sublinia păzirea primei zile, a luat biserica în stăpânire. Am văzut că creştinul primelor trei secole nu le-a confundat niciodată între ele, ci un timp le-a sărbătorit pe amândouă.”
—„The Sunday Problem”, o carte de studiu a Bisericii Luterane, 1923, p. 36.
„Dar ei greşesc când învaţă că duminica a luat locul Sabatului vechi testamentar şi că ea trebuie, prin urmare, păzită la fel cum era păzită ziua a şaptea de copiii lui Israel. (…) Aceste biserici greşesc în învăţătura lor, pentru că niciun verset nu stabilește în niciun fel prima zi a săptămânii în locul Sabatului. Pur şi simplu nu este nicio lege în Noul Testament care să aibă un astfel de efect.”
—John Theodore Mueller, „Sabbath or Sunday”, pp. 15, 16.