Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica Evanghelică-Luterană Citate despre Sabat

„Pentru că dacă nu poate fi adus niciun singur text din Sfintele Scripturi care să dovedească că Domnul însuşi sau apostolii au ordonat un astfel de transfer de la Sabat la duminică, atunci nu este uşor să răspundem la întrebarea: «Cine a transferat Sabatul şi cine are dreptul de a face aceasta?»”
—George Sverdrup, „A New Day”.