Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica creştină Citate despre Sabat

„Nu cred că ziua Domnului a luat locul Sabatului evreiesc sau că Sabatul a fost schimbat de la a şaptea la prima zi, din simplul motiv că acolo unde nu este o mărturie, nu poate fi nici credinţă. Acum, nu este nicio mărturie în toate profeţiile cereşti că Sabatul este schimbat sau că ziua Domnului i-a luat locul.”
—Alexander Campbell în „The Reporter”, 8 octombrie 1921.
„A inversat porunca a patra, desfiinţând Sabatul regăsit în cuvântul lui Dumnezeu şi instituind duminica drept zi sfântă.”
—Dr. N. Summerbell, „History of the Christian Church” („Istoria bisericii creştine”), ediţia a treia, p. 415
„Nu există nicio autoritate biblică directă pentru a stabili prima zi ca zi a Domnului.”
—Dr. D. H. Lucas, „Christian Oracle”, 23 ianuarie 1890.
„Prima zi a săptămânii este numită în mod obişnuit «sabat». Aceasta este o greşeală. Sabatul Bibliei este ziua imediat precedentă primei zile a săptămânii. Prima zi a săptămânii nu este niciodată numită «sabat» în întreaga Scriptură. Este de asemenea greşit să vorbim despre o schimbare a Sabatului. Nu a avut loc niciodată o schimbare a Sabatului de la sâmbătă la duminică. În niciun loc din Biblie nu găsim vreo afirmaţie care să sugereze o astfel de schimbare.”
—„First-Day Observance”, pp. 17, 19.