Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica congregaţională Citate despre Sabat

„Sabatul creştin (duminica) nu se găseşte în Scriptură şi nu a fost numit «sabat» de prima biserică (creştină primară).”
—Timothy Dwight, „Theology”, predica 107, ediţia 1818, vol. IV, p. 49. Notă: Timothy Dwight (1752-1817) a fost preşedinte al Universităţii Yale între 1795-1817.
„Este cât se poate de clar că, oricât de rigid şi de pios ar fi felul în care petrecem duminica, noi nu păzim Sabatul. (…) Sabatul are la bază o poruncă divină specifică. Nu putem aduce nicio astfel de poruncă în sprijinul obligaţiei de a ţine duminica. (…) Nu este nici o singură propoziţie în Noul Testament care să sugereze că vom atrage asupra noastră o pedeapsă pentru încălcarea presupusei sanctităţi a duminicii.”
—Dr. Dale, „The Ten Commandments”, pp. 106, 107.
Trebuie să recunoaştem că nu este nicio lege în Noul Testament cu privire la prima zi.”
—Buck's Theological Dictionary, p. 403.
„Nu este nicio poruncă în Biblie care să ne ceară să ţinem prima zi a săptămânii ca sabat creştin.”
—Orin Fowler, A. M., „Mode and Subjects of Baptism”.
„Noţiunea curentă cum că Hristos şi apostolii Săi au substituit cu autoritate prima zi în locul celei de-a şaptea duce lipsă de absolut orice bază din Noul Testament.”
—Dr. Lymann Abbott, „Christian Union”, 18 ianuarie 1882.