Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Istoria Sabatului

Declaraţiile cultelor despre Sabat

Biserica Baptistă Citate despre Sabat

„Sfinţirea zilei Sabatului a fost şi este o poruncă, dar această zi a Sabatului nu este duminica. Însă se va adăuga imediat, cu un fel de umbră de triumf, că Sabatul a fost transferat de la ziua a şaptea la prima zi a săptămânii, împreună cu toate obligațiile, privilegiile şi sancţiunile lui. Dorind cu ardoare mai multe informaţii asupra acestui subiect, pe care l-am studiat timp de mulţi ani, întreb: «Unde poate fi găsită relatarea unei asemenea schimbări?» Nu în Noul Testament – cu siguranţă că nu. Nu este nicio dovadă scripturistică a schimbării instituției Sabatului de la ziua a şaptea la prima zi a săptămânii.”
—Dr. E. T. Hiscox, autor al „Baptist Manualul”.
„Mie mi se pare inexplicabil faptul că Isus, în timpul conversaţiilor cu ucenicii Săi vreme de trei ani, deşi a vorbit cu ei despre problema Sabatului, a discutat despre variatele lui aspecte şi l-a eliberat de poleiala falsă (tradiţia evreiască), nu a făcut niciodată aluzie la vreun transfer al zilei; la fel şi faptul că în timpul celor 40 de zile ale vieţii Sale de după înviere, nu a fost sugerat nimic de felul acesta. Nici Duhul, din câte ştiu, care le-a fost dat pentru a le aduce aminte de toate lucrurile pe care El li le-a spus, nu a abordat această problemă. Nici măcar apostolii inspiraţi, când au predicat evanghelia, au întemeiat biserici, au sfătuit şi i-au îndrumat pe oameni, nu au discutat sau abordat acest subiect.

Sigur că îmi este bine cunoscut faptul că duminica a intrat în uz în istoria creştinismului timpuriu ca zi religioasă, aşa cum învăţăm de la părinţii bisericeşti şi din alte surse. Dar ce păcat că ea apare marcată cu semnul păgânismului, creştinizată cu numele zeului soare, iar apoi adoptată şi sfinţită de apostazia papală şi lăsată ca moştenire sacră protestantismului.”
—Dr. E. T. Hiscox, în predica de la Convenţia pastorilor baptişti, reprodusă în „New York Examiner”, 16 noiembrie 1893 (Liderul/purtătorul de cuvânt al Bisericii Romano-Catolice este de acord cu această declaraţie. A se vedea mai jos.)
„Scripturile nu numesc nicăieri prima zi a săptămânii «Sabat». (…) Nu este nicio autoritate biblică pentru a face aceasta şi, desigur, nicio obligaţie scripturală.”
—„The Watchman”
„Credem că legea lui Dumnezeu este regula veşnică şi imuabilă a guvernării Sale morale.”
—„Baptist Church Manual”, art. 12.
„Nu a avut loc niciodată vreo schimbare formală sau oficială de la Sabatul evreiesc al zilei a şaptea la păzirea creștină a primei zile.”
—William Owen Carver, „The Lord's Day in Our Day”, p. 49.
„Nu este nimic în Scriptură care să ne ceară să sfinţim duminica în locul sâmbetei.”
—Harold Lindsell (editor), „Christianity Today”, 5 noiembrie 1976