Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Întrebari frecvente

Care zi este ziua Sabatului?

Care zi este ziua Sabatului?
„Astfel au fost sfârsite cerurile si pamântul si toata ostirea lor. În ziua a saptea, Dumnezeu Si-a sfârsit lucrarea pe care o facuse si în ziua a saptea S-a odihnit de toata lucrarea Lui pe care o facuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a saptea si a sfintit-o, pentru ca în ziua aceasta S-a odihnit de toata lucrarea Lui pe care o zidise si o facuse” (Geneza 2:1-3).

Potrivit Scripturii:


1. Momentul în care Dumnezeu a facut Sabatul a fost finalul saptamânii creatiunii.

2. Felul în care Dumnezeu a facut Sabatul a fost luând o zi – ziua a saptea – pentru a se odihni în ea, a o binecuvânta si a o sfinti.

3. Materialul din care El a facut Sabatul a fost însasi ziua a saptea. El a luat acea zi si a facut din ea Sabatul. Sabatul nu a fost ceva ce El a pus în ziua aceea. A fost însasi ziua aceea. „Dar ziua a saptea este ziua de odihna închinata Domnului, Dumnezeului tau” (Exodul 20:10, subliniere adaugata; n. tr., în engleza: „dar ziua a saptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului tau”).

Ni s-a poruncit de asemenea sa ne „aducem aminte de Sabat, ca sa-l sfintim” (trad. engl.). Însa porunca este mai degraba: „Adu-ti aminte de ziua de Sabat, ca sa sfintesti (acea zi)” (Exodul 20:8, adaugarea ne apar?ine). Sabatul nu este ceva deosebit de acea zi, care poate fi schimbat si chiar fixat în alta zi. El este ziua însasi – ziua a saptea.

Auzim deseori despre o institutie a Sabatului. Dar Biblia nu vorbeste niciodata despre o institu?ie a Sabatului. Ea vorbeste despre ziua Sabatului. Nu exista nicio institu?ie a Sabatului care sa fi fost binecuvântata si sfintita în favoarea omenirii, deosebita de acea zi în sine. Acea zi a fost cea care a fost binecuvântata si sfintita, iar acea zi a devenit astfel Sabat.

Atunci putem fi siguri ca ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o nu poate fi niciodata despartita de Sabat, iar Sabatul nu poate fi niciodata despartit de ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Ele nu pot fi separate pentru ca sunt una.

Sabatul nu poate fi oricare zi a saptamânii, pentru ca ziua a saptea este Sabatul, iar Sabatul este ziua a saptea.

Hristos si Sabatul


Creatorul Sabatului este acelasi creator al credintei crestine – Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care a adus lumea la existenta si a facut-o în sase zile. Apoi, El S-a odihnit în ziua a saptea, a binecuvântat acea zi si a sfintit-o.

Scriptura spune: „La început era Cuvântul, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El, si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El. (...) El era în lume, si lumea a fost facuta prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. (...) Si Cuvântul S-a facut trup si a locuit printre noi, plin de har si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava întocmai ca slava singurului nascut din Tatal” (Ioan 1:1-3, 10, 14).

„În Împaratia Fiului dragostei Lui (…) El este chipul Dumnezeului celui nevazut, Cel întâi nascut din toata zidirea. Pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sunt în ceruri si pe pamânt, cele vazute si cele nevazute: fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapâniri. Toate au fost facute prin El si pentru El” (Coloseni 1: 13, 15-16).

Isus a facut Sabatul pentru întreaga rasa umana, nu doar pentru o parte din ea sau pentru o natiune. „Sabatul a fost facut pentru om” (Marcu 2:27).

Adaptat dupa Carlyle B. Haynes, „The Attempt to Change God's Holy Day From Sabbath to Sunday” („Tentativa de a schimba ziua sfânta a lui Dumnezeu de la Sabat la duminica”), Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2005, pp. 13, 14.