Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Subiecte avansate

Odihna în Dumnezeu – sfintirea Sabatului

Odihna în Dumnezeu – sfintirea Sabatului
Principiile Bibliei: În timp ce aceasta lista a principiilor Bibliei privitoare la sfintirea Sabatului nu este una exhaustiva, ea ar trebui sa te ajute când cauti sa întelegi din Biblie cum sa fii ca Isus si sa faci „ce este placut înaintea Lui” (1 Ioan 3:22).

 1. Sabatul este o zi în care sa ne oprim din ceea ce noi cream, din lucrul nostru cu cele create, si sa apreciem ce a facut Dumnezeu în lume si ce face El în noi – Geneza 2.

 2. Sabatul este un timp în care sa lasam la o parte poverile noastre si sa ne odihnim. Nu ar trebui sa face nicio lucrare de sluga în Sabat. Aceasta include întreaga noastra familie, inclusiv servitorii nostri si numeroasele poveri si pe strainii care traiesc printre noi – Ieremia 17, Exodul 20 si Deuteronomul 5.

 3. Sabatul este o zi de adunare sfânta. Ar trebui sa ne întâlnim si sa ne închinam cu altii – Leviticul 23.

 4. Ar trebui sa fim plini de reverenta si sa-I aratam lui Dumnezeu ca iubim, onoram si respectam autoritatea Sa – Psalmii 89:7, Habacuc 2:20.

 5. Sabatul ar trebui sa fie o zi de desfatare si bucurie, o zi în care sa lepadam gândurile si cuvintele noastre în favoarea gândurilor si cuvintelor lui Dumnezeu – Isaia 56, 58.

 6. Sabatul este un timp pentru vindecare – Matei 12, Marcu 1, 3 si Luca 13, 14.

 7. Trebuie sa nu cumparam si sa nu vindem în Sabat – Neemia 13.

 8. Sabatul este un timp în care sa facem bine, sa-i vizitam si sa-i mângâiem pe cei bolnavi. Ar trebui sa facem o lucrare spirituala în Sabat, slujindu-i pe altii – Ioan 5.

 9. Sabatul este un timp de rugaciune – Faptele apostolilor 16:13.

 10. Sabatul este un timp în care sa discutam cu altii despre principii spirituale si în care pastorii sa învete din cuvântul lui Dumnezeu – Faptele apostolilor 17:2, 18:4.

 11. Pregatirea felurilor de mâncare complicate trebuie sa aiba loc în ziua de dinaintea Sabatului, pentru ca în Sabat sa nu coacem si sa nu fierbem nimic – Exodul 16.

 12. Sabatul este un timp pentru cântare – Efeseni 5:19-20, Coloseni 3:16; psalmul 92 este numit „psalmul Sabatului”.