Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Întrebari frecvente

Este necesar sa mergem la biserica în Sabat?

Este necesar sa mergem la biserica în Sabat?
Este adevarat ca atunci când Dumnezeu a instituit la început Sabatul în Eden, El nu spus nimic despre mersul la biserica în acea zi. El doar a pus-o deoparte pentru un scop sfânt, pe care urma sa-l prezinte pe larg într-un moment viitor (a se vedea Geneza 2:1-3). În Exodul, El ne-a dat mai multe detalii despre elementele specifice ale acelei zile sfinte în cele zece porunci. Însa cele zece porunci nu dau nicio instructiune privitoare la o adunare de închinare din acea zi. Ele doar ne ofera niste îndrumari cu privire la ce înseamna sa fie sfintita (a se vedea Exodul 20:8-11).

Dar pe masura ce înaintam în studiul Scripturii, întâlnim un verset din Leviticul care ne da lamuriri suplimentare: „Sase zile sa lucrati, dar ziua a saptea este Sabatul, ziua de odihna, cu o adunare sfânta. Sa nu faceti nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuintele voastre” (Leviticul 23:3). Cuvântul „adunare” provine din evreiescul „miqrâ” care denumeste o întâlnire, adunare sau reuniune publica. Aici Dumnezeu a adaugat un detaliu privitor la Sabat: este si un timp pentru adunari sfinte (sau servicii de închinare).

Mai departe, în Isaia citim: „«În fiecare luna noua si în fiecare Sabat, va veni orice faptura sa se închine înaintea Mea», zice Domnul” (Isaia 66:23). Aici este vorba despre închinarea din vesnicie, dar în acest pasaj Dumnezeu mentioneaza expres Sabatul si adunarea împreuna pentru închinare.

Însa motivul principal pentru care asociem Sabatul cu întâlnirea pentru închinare este dat de exemplul lui Isus. Aici sunt câteva versete care scot aceasta în evidenta:

* „S-au dus la Capernaum. Si în ziua Sabatului, Isus a intrat îndata în sinagoga si a început sa învete pe norod” (Marcu 1:21).

* „Când a venit ziua Sabatului, a început sa învete pe norod în sinagoga. Multi, când Îl auzeau, se mirau si ziceau: «De unde are El aceste lucruri? Ce fel de întelepciune este aceasta care I-a fost data? Si cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?»” (Marcu 6:2).

* „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, si, dupa obiceiul Sau, în ziua Sabatului, a intrat în sinagoga. S-a sculat sa citeasca” (Luca 4:16).

* „În alta zi de Sabat, s-a întâmplat ca Isus a intrat în sinagoga si învata pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreapta uscata” (Luca 6:6).

Din nou si din nou, Îl vedem pe Isus la sinagoga în Sabat. Chiar ni se spune ca era obiceiul Sau sa fie acolo în acea zi. Ucenicii au urmat si ei exemplul lui Isus, dupa cum putem vedea clar în cartea Faptele apostolilor:

* „Din Perga, si-au urmat drumul înainte si au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagoga si au sezut jos” (Faptele apostolilor 13:14)

* „Când au iesit afara, neamurile i-au rugat sa le vorbeasca si în Sabatul viitor despre aceleasi lucruri” (Faptele apostolilor 13:42).

* „Pavel vorbea în sinagoga în fiecare zi de Sabat si îndupleca pe iudei si pe greci” (Faptele apostolilor 18:4).
Aceste versete se refera la serviciile bisericii, la care oamenii se adunau împreuna în ziua Sabatului.

S-au închinat Isus si ucenicii Sai la sinagoga în fiecare Sabat doar pentru ca erau evrei? Era doar un lucru care tinea de cultura lor? Dumnezeu a creat Sabatul zilei a saptea si l-a pus deoparte pentru odihna si închinare când erau doar doua fiinte umane pe planeta – cu mult înainte de Avraam, tatal evreilor. Isus a spus de asemenea: „Sabatul a fost facut pentru om” (Marcu 2:27). Cuvântul „om” vine din grecescul „anthropos”. Din el avem termenul „antropologie” si înseamna „fiinta umana”. Isus si ucenicii Sai s-au închinat în fiecare Sabat nu pentru ca erau evrei, ci pentru ca erau fiinte umane!

Acum sa privim lucrurile dintr-o perspectiva de bun simt. Dumnezeu a spus ca trebuie sa sfintim Sabatul. Aceasta înseamna sa nu lucram, adica sa ne oprim din activitatea seculara, potrivit cu Exodul 20:8-11. Asa ca avem o zi libera! Ce mod mai bun de a petrece Sabatul decât sa ne întâlnim cu credinciosi care gândesc la fel si sa ne închinam Dumnezeului care l-a creat.

Închinarea însasi este un act de iubire. Ce privilegiu sa ne închinam Domnului nostru, în ziua Sa sfânta, înconjurati de poporul Sau – este o binecuvântare tripla! De asemenea, niciun om nu este o insula – adunam putere unul de la celalalt. Din acest motiv Dumnezeu ne spune urmatoarele în Evrei 10:24-25: „Sa veghem unii asupra altora, ca sa ne îndemnam la dragoste si la fapte bune. Sa nu parasim adunarea noastra, cum au unii obicei, ci sa ne îndemnam unii pe altii, si cu atât mai mult, cu cât vedeti ca ziua se apropie.”

Daca ve?i cauta un verset care sa spuna expres: „Mergi la biserica în Sabat”, nu-l vei gasi. Însa Dumnezeu ne-a lasat exemplul Fiului Sau, versete suplimentare si bunul simt pentru a ne ajuta sa raspundem cu încredere la aceasta întrebare.