Sabbath Truth - Sunrise over Mountains
Argumente combatute

Daca pazesti Sabatul, nu ar trebui si sa fii circumcis?

Daca pazesti Sabatul, nu ar trebui si sa fii circumcis?
Noi ar trebui sa pazim Sabatul pentru ca este unul dintre preceptele legii morale vesnice, imuabile a lui Dumnezeu, pe care Pavel o descrie ca „sfânta, dreapta si buna” (Romani 7:12), dar noi nu practicam circumcizia pentru ca era un ritual national al iudeilor si facea parte din legea ceremoniala care a fost pironita pe cruce (Coloseni 2:14). „Daca cineva a fost chemat pe când era taiat împrejur, sa ramâna taiat împrejur. Daca cineva a fost chemat pe când era netaiat împrejur, sa nu se taie împrejur. Taierea împrejur nu este nimic si netaierea împrejur nu este nimic, ci pazirea poruncilor lui Dumnezeu” (1 Corinteni 7:18-19).

Circumcizia facea parte din legea lui Moise, legea ceremoniala pe care Dumnezeu a dat-o la început pentru bunastarea unui milion sau doua de evrei care locuiau împreuna în pustie. A poruncit vreodata un patriarh, profet, apostol sau altcineva vreunui om dintre neamuri sa pazeasca legea lui Moise? A poruncit cineva cu autoritate altuia sa pazeasca duminica, sau sa nu pazeasca nicio zi, sau sa se opreasca din a mai tine ziua a saptea?

Daca o porunca de la Dumnezeu a fost tinuta de evrei, înseamna ca ea se aplica automat celorlalte natiuni? Cele zece porunci nu au fost cuvintele lui Moise, ci ale lui Dumnezeu. Biblia spune, chiar înainte de a cita cele zece porunci: „Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte si a zis” (a se vedea Exodul 20:1-17). Legea lui Dumnezeu se aplica întregii lumi. „Stim însa ca tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gura sa fie astupata si toata lumea sa fie gasita vinovata înaintea lui Dumnezeu” (Romani 3:19). Nicio persoana nu este gasita vinovata „înaintea lui Dumnezeu” decât daca legea se aplica cazului sau.

Mai mult, toti oamenii vor fi judecati dupa legea care interzice uciderea si adulterul (a se vedea Iacov 2:10-12). Aceasta este legea celor zece porunci. Dar oamenii nu sunt judecati de o lege careia nu trebuie sa se supuna. Prin urmare, toti au obligatia de a asculta de legea celor zece porunci, pentru ca Iacov afirma ca toti vor fi judecati de ea.

Adaptat dupa H.M.S. Richards, „Hard Nuts Cracked, The Law of Circumcision” („Nucile tari sunt sparte, Legea circumciziei”).